Arkitekten om nybygget

Sivilarkitekt Anne Katrin Taagvold hjå Nordplan AS teikna nybygget som vi nettopp har opna. Dette seier ho om bygget og tankane bak:

Bakgrunn
Vi fikk i 2014 ei spennende, men også nokså utfordrende oppgave av Norsk fjellsenter. De hadde behov for å utvide, oppgradere og tilpasse publikumsmottaket til dagens bruk. Det var lite med bygget som fortalte folk at en kunne finne et moderne fjellsenter innenfor dørene. Bygget forsvant mellom andre tradisjonelle hus i Lom. Det fanget ikke interessen til turistene, og besøkende fant ikke dørene. Noen forvilla seg lenger bortover langs fasaden og veien, og skapte farlige trafikksituasjoner. Innvendig var publikumsmottaket nokså kronglete og trangt, og lite oversiktlig for de som arbeidet her.

Nordplan fikk noen konkrete oppgaver:
‐ Fasaden skulle gis et løft som fortalte besøkende at de kunne finne et spennende og
moderne besøkssenter på innsiden. Det var et særskilt ønske å bruke arkitektur som
blikkfang
‐ Fasaden skulle åpnes opp; det skulle bli lettere å se aktivitet og folkeliv inne i
besøkssenteret, og det var behov for mer lys inn i publikumsarealet
‐ Det var behov for et større besøkssenter og mer fleksibelt publikumsmottak
‐ Inngangen skulle bli tydeligere, og lede folk mer naturlig inn
‐ Det skulle brukes miljøvennlige, gjerne norske, vedlikeholdsfrie materialer, med naturlig overflate som fungerte i konteksten

Hovedgrepa
Eit presset tomteareal gjorde at vi måtte derfor tenke utradisjonelt for å få mest mulig ut av de få kvadratmeterne vi kunne bygge til. Vi så at eksisterende fasade hadde flere utbygg og lommer som gjorde arealene krevende å utnytte, og lite fleksible. Ved å utjevne sprangene i vegglivet, og trekke den nye fasaden i en rettere snor langs veien, kunne en oppnå mye; selvfølgelig noe mer areal, men det viktigste var at det åpnet opp planløsningen slik at det ble bedre egnet som publikumsmottak, og vi fikk bedre flyt mellom de ulike aktivitetssonene.

Om inspirasjon og arkitekturen
Som nevnt lå det i oppdraget et ønske om å bruke arkitektur som blikkfang, folk skulle legge merke til et fjellsenter i tiden. Tilbygget måtte derfor utmerke seg, og stå i kontrast til, men samtidig være et godt supplement til det eksisterende bygget. Behovene var mange, og for å bevare helheten, så ble det viktig å skape et sterkt arkitektonisk konsept, som kunne håndtere oppgraderingene i ett samlende grep.

Prosjektgruppa viste meg tidlig et foto av et lysende telt nattestid mellom fjellene. Det glødende teltet i basecamp har vært en metafor for hvordan Fjellsenteret ønsker å synes. Som et naturlig blikkfang, som inviterer inn.

For å finne fram til det riktige uttrykket hentet vi inspirasjon ved å se til lignende fjellsentre og museer både Norge og fjellregioner i Mellom‐Europa. Noen hadde de samme utfordringene, de var plassert i sammensatte kontekster spekket med tradisjonell byggeskikk og kulturminner. Der vi syntes de hadde lykkes, var hvor den nye arkitekturen hadde fått rene linjer og stram form, som en sterk kontrast til det eksisterende, mens materialbruken gjerne var kjent, og det som bandt det hele sammen, så det harmonerte. Vi valgte derfor å gå for et stramt arkitektonisk uttrykk til tilbygget, som bryter helt tydelig med det eksisterende i formspråk, men som samtaler med det i målestokk og material.

Vi har også hatt et blikk til de mange sentrumsbyggene i Lom som er utformet med oppbrytning av tak og vegger i ulike vinkler og fasetter. Vi antar at endel er gjort med hensikt, for å skape spill og liv i fasadene og vekke interesse, mens i andre situasjoner tilpasser formen seg kanskje bare den gitte funksjonen, eiendomsgrensa eller svingen i gata. Man kan gjerne si at tilbyggets utforming, er ei fortolkning av lokal byggeskikk. Samtidig ser vi også slektskap til teltduken som barduneres ned mot terrenget, inspirert av ideen om basecampteltet. Spesielt på kveldstid, når det gløder ut av vindusflatene, håper vi denne metaforen lever sitt liv videre.

Materialene
Materialvalget har med utgangspunkt i å finne fram til et norsk, vedlikeholdsfritt og naturlig materiale, falt på kjerneved av norsk malmfuru. Den vil nok forandre seg mye; få en naturlig fin patina farget av sol og regn over tid som står seg godt sammen med steinmurene og torvtaket på eksisterende bygning, som en kjent og tradisjonell materialsammensetning.

Avslutningsvis
Entreprenør Brun Bygg og Proel har vært gode samarbeidspartner gjennom hele
byggeprosessen, likeens Oddmund Fjeld og Lalm Handverksenter. Mange detaljer har vært løst over bordet, på byggeplass og underveis. Vi hadde ikke fått til dette så bra, uten så løsningsorienterte samarbeidspartnere med hjerte for faget. Vi er skikkelig stolte over å kunne si at vi har vært med på dette prosjektet, og vil ønske Norsk fjellsenter lykke til i nytt besøkssenter!