Fjellmuseets venner

Som venn av fjellmuseet får du:

  • Gratis inngang på fjellsenteret

  • Turkameratar får 50 % rabatt på inngangsbilletten

  • Du støtter eit viktig arbeid

Norsk Fjellmuseums Venner er ei foreining som har som føremål å støtte verksemda og føremålet til Norsk Fjellmuseum. 

Ønskjer du å bli medlem? Ta kontakt på post@norskfjellsenter.no eller ring på 61 21 16 00. Enkeltmedlem per år: 260,-. Familiemedlemskap per år: 320,-

Følg med på norskfjellsenter.no og Norsk fjellsenter på Facebook for oversikt over spanande arrangement. Foreininga har sete i Lom. Både enkeltpersonar og føretak, foreiningar, offentlege og private institusjonar samt kommunar kan vera medlem i venneforeininga. Støtta til fjellmuseet kan ytast på ulike vis, til dømes økonomisk eller fagleg, eller som arbeidsressursar.

Vedtektene til venneforeininga finn du her.