Fram i dagen

Det er hausten 2014. Smeltinga i fjellet har vore stor dette året. Etter å ha vore gøymd i isen i århundre etter århundre kjem ei ski fram i dagen. Skia blir datert, og det syner seg at ho er 1300 år gamal. Nå ligg Reinheimskia her, i fjellmuseet, og du kan sjå ho frå sesongopning 14. mai. Les artikkel om funnet i Kulturhistorisk Museum sin gjenstandskalender her.

Vi kan se at skien stammer fra slutten av en lang og snørik periode. Gjenstander som gikk tapt i en periode med økende mengde snø på fonnene ble dekket til og havnet dypt nede i snøen, som deretter gradvis ble omdannet til is.
Vi har ikke påvist noen åpenbare skader på skien, så hvorfor den ble liggende igjen på fonna har vi ingen god forklaring på. Vi vet heller ikke om den andre skien i paret er tapt, eller om også den er i ferd med å smelte fram.
Julian Martinsen, KHM