Takk, regionråd!

Norsk Fjellmuseum har søkt om og fått innvilga støtte frå Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen på kr 400 000. Vi er svært glade for at regionrådet går inn i rekka av aktørar som har støtta utviklinga av fjellmuseet. Takk! Regionrådet kan du lesa om her.