Back to All Events

Lomsløftet


Ei unik og banebrytande reiselivskonferanse for lågare klimautslepp, grønn innovasjon og høgare lokal verdiskaping i reiselivet. 

Nyskapande program og eit konferanseformat utvikla for å gi konkrete og effektive tiltak, med beslutningstakarar frå reiseliv, politikk og forskning samla i fjellheimen. 

Lomsløftet er ei tredelt konferanse:
8.-9.mai: Lomsløftet klima- og verdiskapingsdialog // Lukka forum
9.-10.mai: Lomsløftet publikumskonferanse // Foredrag, paneldebatt og lomsløftsesjoner.
11:mai: Lomsløftet vårskistudietur // Galdhøpiggen, Klimapark2469 og Sognefjellet

Her finn du billettar og meir informasjon.