Back to All Events

Foredrag // Kva skjer med fjellplantene i eit varmare klima?

Kva har hend med mangfaldet av planteartar i Jotunheimen dei siste 90 åra? Denne torsdagen kjem Kari Klanderud, professor i planteøkologi ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og fortel kva dei har funne av endringar i fjellplantane i Jotunheimen samenlikna med plantar 90 år attende i tid. Ho fortel også om kva forskarane har lært frå klima-eksperiment på Finse og i arktiske strøk i verda.

Earlier Event: November 7
Lom skifestival 2019