Back to All Events

Jakta på røtene til skikøyring

Frå brearkeologiske funn av ski i heimlege fjell til hjortejakt med lokale skirennarar i Altai-fjella.

I foredraget "Jakta på røtene til skikøyring" tek vi her turen frå Lomseggen og Reinheimen og langt nord i Kina, til Altai-fjella. Her lever det framleis restar av ein kultur der jegerar jaktar med ski slik dei truleg har gjort i tusenvis av år. Noreg er skisporten si vogge, og ski er eit gammalt norsk namn, men vi må nok truleg austover for å finne å finne spora etter dei aller fyrste skirennarane.

Akkurat kvar dei fyrste skispora vart lagt i snøen får vi sjølvsagt aldri vite, den snøen har smelta for lengst, men ein jakttur med jegerane i Altai kan faktisk fortelja oss mykje om vår heimlege skihistorie.

Vi opnar dørene klokka 19.
Inngang 100,- inkl. kaffe og biteti.

Velkomen!

Earlier Event: February 16
Jotunheimen gjennom historia
Later Event: April 20
Polarheltinner