Back to All Events

Jotunheimen gjennom historia

Jan Aasgaard ga i 2016 ut boka Jotunheimen gjennom historien. Nå kjem han til fjellsenteret med foredraget Fra Jotunheimens historie. Et kildekritisk blikk på utviklingstrekk i fjellområdet gjennom 1800-tallet: framveksten av høyfjellsturisme og etablering av turistbedrifter.

Jan Aasgaard (f. 1953). Cand. mag. frå UiO med faga historie, musikk og sosialantropologi. Har over 30 års fartstid i Oslo-skulen som pedagog. Siden 1975 årlege turar til Jotunheimen gjennom ulike årstider. Han fatta etter kvart interesse for fjellområdet si historie – noko som resulterte i boka Jotunheimen gjennom historien i 2016.

Velkomen!

Foredraget startar klokka 19.30. Dørene opnar 19.00.
Inngang 100,- inkl kaffe og biteti.
Arrangør: Fjellmuseet venner

(Bilde frå boka. Foto: Brødrene Brunskow, Norsk folkemuseum.)

Earlier Event: January 19
Foredrag: Medisinplanter
Later Event: March 16
Jakta på røtene til skikøyring