Læshøe eller eventyrisen

Kari Sveen er nasjonalparkforvaltar for Jotunheimen. Ho tek gjerne turen opp frå Lom sentrum til Nonshaugen og Læshøe, men ho anbefaler også ein tur til Eventyrisen i Svellnosbreen. 

Kvar tek du turen dersom du skal gå frå sentrum?
- Den enkle turen min i gangavstand frå Lom sentrum går til Nonshaug og Læshøe, fortel Kari. Det er bratt, men for ein utsikt når du kjem opp! Frå her ser du rett inn i Breheimen og Reinheimen, og litt lengre unna ser du toppane i Jotunheimen.

Den finaste turen Kari veit, er likevel turen i Svellnosbreen:
- Breen fortener fullt ut namnet Eventyrisen. Her treng du breførar, men det kan ordnast ved å ta kontakt med Spiterstulen eller andre breførarar. Frå Spiterstulen går vi bratt oppover moreneryggen, der issoleia klamrar seg fast i grusen. Ved brefallet passar det med ein pust i bakken og kaffepause før ein tek på sele, stegjern og finn plassen sin i tauet. Vandringa går inn i isen, gjennom bresprekkar og mellom istårn. Du må klatre og smyge deg fram, og du gløymer verda rundt deg inne i det blå isslottet. For ungar kan det minne om å vera Karius eller Baktus mellom store kvite tenner! seier Kari.