Sommarjobb ved Norsk fjellsenter – besøkssenter for Jotunheimen og Reinheimen nasjonalparkar og for Klimapark 2469 på Juvflye

Norsk fjellsenter ligg midt i Lom sentrum, og er ein viktig innfallsport til fjellet og nasjonalparkane. For sommaren 2019 søkjer vi medarbeidarar både på Norsk fjellsenter og i Klimapark 2469.


Stillingar

 • Medarbeidar/ guide på besøkssenter/ fjellmuseum/ butikk

 • Guide i Klimapark 2469

 • Det er aktuelt å arbeide båe plassane


Vi tilbyr

 • Spanande arbeidsoppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø, nå i nye lokale

 • Opplæring i forkant av sesongen


ønskte kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar (norsk, engelsk, eventuelt tysk)

 • Over 18 år

 • Serviceinnstilt

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og til å samarbeide

 • Ønskjeleg med natur- og friluftsbakgrunn

 • Ønskjeleg med førarkort klasse B

 • Erfaring frå tilsvarande arbeid blir vektlagt, men er ikkje eit krav

For nærare opplysningar kontakt dagleg leiar Mai Bakken på telefon 61 21 16 00 eller e-post mai@norskfjellsenter.no.

Søknad med CV blir å sende innan 3. april 2019 til Norsk Fjellmuseum, postboks 5, 2688 Lom, eller på epost til mai@norskfjellsenter.no.