Sommarjobb ved Norsk fjellsenter – besøkssenter for Jotunheimen og Reinheimen nasjonalparkar og for Klimapark 2469 på Juvflye

Norsk fjellsenter ligg midt i Lom sentrum, og er ein viktig innfallsport til fjellet og nasjonalparkane. For sommaren 2017 søkjer vi medarbeidarar både på Norsk fjellsenter og i Klimapark 2469.


Stillingar

 • Medarbeidar/ guide på besøkssenter/ fjellmuseum/ butikk
 • Guide i Klimapark 2469
 • Det er aktuelt å arbeide båe plassane

Vi tilbyr

 • Spanande arbeidsoppgåver i eit triveleg arbeidsmiljø, nå i nye lokale
 • Opplæring i forkant av sesongen

ønskte kvalifikasjonar

 • Gode språkkunnskapar (norsk, engelsk, eventuelt tysk)
 • Over 18 år
 • Serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og til å samarbeide
 • Ønskjeleg med natur- og friluftsbakgrunn
 • Ønskjeleg med førarkort klasse B
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid blir vektlagt, men er ikkje eit krav

For nærare opplysningar kontakt dagleg leiar Mai Bakken på telefon 61 21 16 00 eller e-post mai@norskfjellsenter.no.

Søknad med CV blir å sende innan 1. april 2017 til Norsk Fjellmuseum, postboks 5, 2688 Lom, eller på epost til mai@norskfjellsenter.no.