Medarbeidar ved Norsk fjellsenter sommaren 2019

Norsk fjellsenter ligg midt i Lom sentrum, og er ein viktig innfallsport til fjellet og nasjonalparkane.  Vi søkjer medarbeidarar på Norsk fjellsenter sommaren 2019. Vi har ei utstilling om fjell og folk og eit interaktivt vitenrom, i tillegg ynskjer vi å tilby dei besøkande ein fin butikk og enkel servering.

Meir om stillingane:


Stilling

Medarbeidar på Norsk fjellsenter med arbeidsoppgåver innan nasjonalparkinformasjon, turveiledning, museum, butikk og servering

Vi tilbyr

  • Varierte arbeidsoppgåver knytt til besøkande på fjellsenteret og i museet

  • Eit triveleg og godt arbeidsmiljø

  • Opplæring i forkant av sesongen

Kvalifikasjonar

 

  • Evne til å formidle munnleg godt på norsk, engelsk og gjerne tysk

  • Bakgrunn frå og interesse for natur og friluftsliv

  • Erfaring frå butikk og servering

  • God evne til å jobbe sjølvstendig og saman med andre

  • God evne til å sjå dei besøkande og formidle god informasjon

  • Erfaring frå tilsvarande arbeid blir vektlagt, men er ikkje eit krav

For nærare opplysningar kontakt Mai Bakken på tlf: 97 18 04 69 / e-post mai@norskfjellsenter.no. Meir info på www.norskfjellsenter.no og www.klimapark2469.no.

Søknad med CV sendes innan 3. april 2019 til Norsk Fjellmuseum, postboks 5, 2688 Lom, eller på e-post til mai@norskfjellsenter.no.

OGSÅ I KLIMAPARKEN HAR VI LEDIGE STILLINGAR I SOMMAR. SJÅ MEIR HER.